SOUTĚŽE

Soutěž o nejlepší poster

Zúčastněte se soutěže o nejlepší poster.
První tři vítězové obdrží hodnotné ceny, dále bude předáno pět čestných uznání.
Podmínkou účasti v soutěži je osobní prezentace posteru v době konání posterové sekce.
Vyhlášení ceny o nejlepší poster se uskuteční po skončení posterové sekce 20.10.2016 od 19:30.

Vítězové posterové sekce konference NANOCON 2015


DONG Wang
Tuning the Microstructure of Hydrogenated TiO2 for Energy Storage and Conversion
Technical University Ilmenau, Ilmenau,
Germany, EU

LUKÁŠEK Jan
New Aligned Conductive Microfibers for Tissue Engineering
Technical University of Liberec, Liberec,
Czech Republic, EU

TIUNOV Ivan
Size-selective Contrasting of Surface Defects using Photoluminescent Metal Nanoparticles
Gubkin Russian State University of Oil and Gas, Moscow, Russian Federation

Čestná uznání

WERHEID Matthias Dresden University of Technology, Dresden, Germany, EU
KULHÁNKOVÁ Lenka VSB - Technical University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic, EU
LEDNICKÝ Tomáš Brno University of Technology, Brno, Czech Republic, EU
DAVYDOVA Marina Institute of Physics of the AS CR, v.v.i., Prague, Czech Republic, EU
HERRERA Wiliam Trujillo National San Marcos University, Lima, Peru


 

Cena Dr. Tasilo Prnky autora do 33 let

Soutěže Dr. Tasilo Prnky se mohou zúčastnit autoři přednášek do 33 let. 
Vítěz obdrží hodnotnou cenu, dále bude předáno jedno čestné uznání.
Podmínkou účasti v soutěži je osobní prezentace přednášky na konferenci.
Vyhlášení ceny se uskuteční 21.10.2016 ve 13:00.

Vítěz ceny Dr. Tasila Prnky pro autory do 33 let konference NANOCON 2015

PETRUF Kristián University of Pardubice, Pardubice, Czech Republic, EU

Čestná uznání

BRZICOVÁ Táňa VSB - Technical University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic, EU
MAT AZMI Intan Diana University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark, EU